Alp Dağları Bilgisidir - www.alp-daglari.bilgisidir.com - Bilgi Kaynağınız.
bilgisidir.com
 
ana sayfa
alp-daglari .bilgisidir.com
Alp Dağları Otelleri    Alp Dağları Motelleri
Alp Dağları Tırmanışı    Alp Dağları Turları
 
Alp Dağları  
alp-daglari_1.jpg

ALP DAĞLARI
Güney Avrupa'da uzanan, en gösterişli ve en yüksek sıradağlar. Kuzey İtalya'da Cenova'nın kuzeyinde Apeninlerin sona ermesi ile Alp Dağları başlamış sayılır. Buradan güney-batıya doğru uzanan Alpleri, az sonra sert bir büklüm yaparak batıya, kuzey batıya ve daha sonra kuzeye yönelir. Mont Blanc dan (4810 metre) itibaren kuzeydoğu doğrultusunu tutar. Salzburg meridyeninden sonra doğuya doğru yavaş yavaş birbirinden ayrılır ve en kuzeyde kuzey doğuya doğru uzanan sıraların sonunda Karpatlarm başladığı yere kadar devam eder. Böylelikle, İtalya, Fransa, Almanya İsviçre ve Avusturya'nın müşterek dağları özelliğini taşımaktadırlar. Yükseklikleri 2000 ile 4000 m arasında değişir.
Alp Dağları, Afrika'nın kuzeyinden Asya'da Çin'e kadar uzanan geniş bir dağlar silsilesinin, Avrupa'daki bir parçasını meydana getirir. Alp Dağları, Doğu Alpleri ve Batı Alpleri olmak üzere iki bölüme ayrılır. En yüksek kısımları, Batı bölümünde bulunmaktadır.
 
alp-daglari_2.jpg

Alpler, Orta Avrupa ve Akdeniz iklim alanını birbirinden ayırır ve Kuzey İtalya' yı sert kuzey rüzgarlarından korur. Bu bakımdan Alplerin kuzey etekleri Akdeniz ikliminin özelliklerini gösterir. Bu genel iklim özellikleri ve yayıldığı geniş alan dolayısiyle, değişik bölgelerde, değişik durumlar arz eder. Alpler bölgesi, insanların daha tarih öncesi devirlerindenberi yerleştikleri alan olmuştur. Burada yaşayanlar arasında Latinler, Almanlar, Slavlar' dan başka eski yerlilerin nesillerine de tesadüf edilir. Yerleşme alanları, daha çok etek ve yamaçlardadır.
Dağlarda çeşitli geçitler mevcuttur. Eskiden kullanılan geçitlerin yanında Montegnevre Geçidi (1854 m), Mont Cenis Geçidi (2082 m), Küçük St. Bernard Geçidi (2188 m), Büyük St. Bernard Geçidi (2472 m), Orta İsviçre'de Simplon (2008 m) ve St. Gotthard (2112 m) geçitleri vardır. Nisbeten doğuda ise İtalya'yı Avusturya'ya birleştiren Brenner (1370 m) geçidi mevcuttur. Bütün bunlara yaklaşık 50'den daha fazla geçidi de ilave etmek gerekir.
Daha sonra yapılan yol, köprü, tünel ve geçitlerle Fransa ve İtalya birbirine bağlanmıştır. 1965'te tamamlanan 11,6 kilometrelik Mont Blanc tüneli, dünyanın en uzun otomobil tünelidir.
Alplerde önemli bir endüstri yoktur. Madencilik önemli sayılmaz. Kuzeybatı Slovenya'da civa ve bazı yerlerde kurşun çıkarılır. Bazı yerlerde kaya tuzu oldukça fazladır. Demir, bakır, çinko, altın, gümüş ve kömür ise, sınırlı mikdarda bulunur. Nisbeten çok olan akarsular, hidroelektrik enerji elde etmede kullanılır. Yayla kısımlarda tahıl ve patates yetiştirilir. Hayvan ve ilgili mamüller nisbeten dağlık bölgelerden üretilip elde edilir. Özellikle İsviçre peyniri meşhurdur. Ahşap oymacılığı, saat imalatı ve mükemmel harita baskıcılığı da mühim yer tutar. Önemli başka bir endüstri kolu da turizmdir. Manzara ve sağlıklı iklim, turistleri çeken bir unsurdur. Alçak vadiler, karlı tepelerden gelen rüzgar tarafından serinletilir.
İsviçre, milletlerarası bir oyun sahası olarak kış sporlarının merkezidir. Dağcılık da buralar için çekiciliği olan ayrı bir spordur.
Ayrıca Yeni Zelanda'da da Alp dağları vardır. Adanın batısını boydan boya Güney Alp Dağları örtmüştür. Güney Alplerin en yüksek tepesi olan Cook Dağı yaklaşık 3764 m?lik yüksekliğiyle ülkenin de en yüksek noktasıdır. Dağlar kıyıdan 32 km kadar içerdedir. Güney Alplerin üzerinde yaklaşık 16 tane tepe vardır. Bunların en alçağı 3048 m civarındadır. Alplerin doğu yamaçlarında birçok buzul göl bulunur. Bunlardan Tasman, Fox ve Josef buzulları en genişleridir.
 
   
Kaynak:  
   

© 2009